zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia
Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja
strona główna strzalka AKTUALNOŚCI

-- Konferencja Kaukazologiczna - call for papers

Konferencja Kaukazologiczna - call for papers

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pragnie poinformować o odbywającej się w Warszawie w dniach 6-8 grudnia 2009 roku VIII Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Kaukazologicznej im. Św. Grzegorza Peradze , profesora przedwojennego UW.

W 2009 roku konferencja poświecona jest 125-tej rocznicy urodzin wybitnego azerbejdżańskiego publicysty, pisarza i działacza narodowego Mehmeda Amina Rasulzade (ur. 31 stycznia 1884, zm. 6 marca 1955). Ten zasłużony patriota Azerbejdżanu jest dziś postacią mało znaną, dlatego pragniemy tegoroczną konferencję poświęcić jego pamięci. Niezwykle istotnym wydaje się również przypomnienie społeczności akademickiej historię stosunków polsko-azerbejdżańskich.

Tematem tegorocznej Konferencji Kaukazologicznej będą także zagadnienia współczesnego Kaukazu . Podejmowana będzie tematyka społecznych i kulturowych aspektów transformacji w krajach zakaukaskich, kwestia demokratyzacji i zmian systemowych. Dyskusja dotyczyć będzie również aktualnych projektów politycznych, konfliktów terytorialnych prowadzących do powstania niestabilnych stref, relacje UE i NATO oraz Stanów Zjednoczonych z krajami zakaukaskimi.

Zgodnie z naszą tradycją, podczas sesji „St. Grigol Peradze Lectures” poruszać się będziemy w obszarze zainteresowań Św. Grzegorza Peradze. Podczas Konferencji prowadzone będą dyskusje z naukowego i teologicznego punktu widzenia nad rolą Kościoła w kontekście dialogu pomiędzy cywilizacjami i wymiany doświadczeń historycznych.

Poniżej prezentujemy wykaz głównych tematów Konferencji na rok 2009:

Sesja I – „Specjalna Sesja ku czci Mehmeda Amina Rasulzade”
­Islam i chrześcijaństwo
­Stosunki polsko-azerbejdżańskie w XIX i XX wieku
­Rewolucja Naftowa i miasto Baku
­Pierwszy boom naftowy. Okres, przyczyny powstania i zmierzchu
­Prometeizm i II Rzeczypospolita
­Islam i chrześcijaństwo
­Partia Ittihad i jej wizja przyszłości ludów muzułmańskich w Rosji
­Historyczne znaczenie Zakaukazia jako pomostu łączącego dwa kontynenty i węzeł komunikacyjny.

Sesja II „Współczesny Kaukaz”
­Stosunki państw Zakaukazia z UE
­Stosunki państw Zakaukazia z NATO i Stanami Zjednoczonymi
­Konflikt rosyjsko-gruziński w sierpniu 2008 r. i jego skutki dla regionu
­Polityka Federacji Rosyjskiej na Kaukazie
­Azerbejdżan w polityce energetycznej UE
­Separatystyczne enklawy na Kaukazie
­Współpraca w basenie Morza Czarnego
­Zagadnienia energetyczne związane z regionem Zakaukazia
­Miejsce Zakaukazia w polityce wschodniej UE
­Zagadnienia narodowościowe na Zakaukaziu
­Przemiany demokratyczne i prawa człowieka na Kaukazie
­Współczesne relacje Polska-państwa Zakaukazia

Sesja III - „St. Grigol Peradze Lectures”
­Przenikanie kultur i dialog cywilizacji
­Kościół późnego antyku
­Zjawiska kościołów narodowych, które powstawały w wielu rejonach należących do Cesarstwa Bizantyjskiego albo ściśle z nim związanych takich jak Armenia, Gruzja, Kaukaska Albania
­Misje, chrześcijaństwo i Ortodoksja
­Początki Monastycyzmu

Studium Europy Wschodniej UW planuje wydać zbiorowy tom zawierający wybrane referaty Konferencji w tomie rocznika naukowego „Pro Georgia. Journal of Cartvelological Studies”.

Językami Konferencji są polski i angielski.

Uczestnicy Konferencji pokrywają koszty podróży i utrzymania w Warszawie, natomiast organizatorzy zobowiązują się pokryć koszt zamieszkania osób, których referaty zostały zaakceptowane i przyjęte do programu.

Zgłoszenie na Konferencję odbywa się poprzez przesłanie wyplenionego formularza zgłoszeniowego wraz ze streszczeniem referatu (w załączniku maila). Adres na który należy przesłać zgłoszenia: programy.studium@uw.edu.pl z dopiskiem – Konferencja Kaukazologiczna.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i propozycji referatów: 5 września 2009 r. Informacja o tym czy kandydat został zakwalifikowany do udziału w konferencji będą wysyłane 30 września 2009 r.

archiwum

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl