zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia
Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja
strona główna strzalka AKTUALNOŚCI

-- VIII Doroczna Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. Św Grzegorza Peradze

VIII Doroczna Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. Św Grzegorza Peradze

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na VIII DOROCZNĄ MIĘDZYNARODOWĄ SESJĘ KAUKAZOLOGICZNĄ IM. ŚW. GRZEGORZA PERADZE przedwojennego profesora Uniwersytetu Warszawskiego.W uroczystości wezmą udział: Władze Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Św. Grzegorza Peradze w Tbilisi, JE Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Warszawie Vilayat Guliyev, JE ANDRIA Arcybiskup Samtavisi i Gori, Nizar Charif Imam Gminy Muzułmańskiej w Warszawie, ministrowie, ambasadorowie oraz wielu innych znakomitych gości.PROGRAM

Niedziela, 6 grudnia 2009

10.00 Liturgia w Cerkwi Św. Jana Klimaka na Woli (ul. Wolska 138/140)

12.00 Odznaczenie JE ANDRII Arcybiskupa Samtavisi i Gori orderem Św. Marii Magdaleny Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

16.45 Złożenie kwiatów pod tablicą na ścianie gmachu Instytutu Historycznego UW upamiętniającą pomordowanych w czasie II wojny światowej profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, wśród nich ŚW. GRZEGORZA PERADZE (Campus UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
Zaśpiewa Chór z Prawosławnego Punktu Duszpasterskiego p.w. św. męczennika Archimandryty Grzegorza pod dyrekcją Anny Siegeń

Poniedziałek, 7 grudnia 2009

10.00-11.30 Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski
„AKADEMIA DLA UCZCZENIA 125-TEJ ROCZNICY URODZIN MEHMEDA AMINA RASULZADE WYBITNEGO AZERBEJDżANINA, PISARZA I DZIAłACZA NARODOWEGO”
Powitanie przybyłych gości i uczestników uroczystości
Prof. Włodzimierz LENGAUER - Prorektor UW ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą

Wystapienia:
JE Nizar CHARIF - Imam Gminy Muzułmańskiej w Warszawie
JE ANDRIA - Arcybiskup Samtavisi i Gori
JE Vilayat GULIYEV - Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Warszawie
List do uczestników konferencji od gruzińskiego Ministra ds. Diaspory Pana Iulona GAGOSHIDZE
Nugzar TSIKLAURI - Komitet do Spraw Diaspory, Parlament Gruzji, Tbilisi
Jan MALICKI - Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski
Dawid KOLBAIA - Seminarium Kaukaskie Studium Europy Wschodniej UW

Wykład inauguracyjny
Tadeusz ŚWIĘTOCHOWSKI (Columbia University, Nowy Jork)
Imperial Framework and Azerbaijani Identities
(Struktura imperialna i azerbejdżańska tożsamość)

Prezentacja
Wojciech MATERSKI(Polska Akademia Nauk, Warszawa)
Nowe tomy „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies”. t. 18 i 19 2009

11.30-14.45 Przerwa na kawę

11.45-14.15 Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski

SESJA I
Moderator: Jan Malicki (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
George MAMOULIA (EHESS/CERCEC, Paryż)
The Struggle for the Independence of Caucasus: Rasulzade and the Georgians in the Promethean Movement (1926-1939)
(Walka o niepodległość Kaukazu: Rasulzade i mieszkańcy Gruzji w ruchu prometejskim (1926 - 1939)

Zaur GASIMOV (Instytut Historii Europejskiej, Moguncja)
Anti-Communism, Exile and Hope: Mehmed Emin Rasulzade’s Publicist Activity in France, Poland and Germany
(Antykomunizm, wygnanie i nadzieja: działalność publicystyczna Mehmeda Amina Rasulzade we Francji, Polsce i Niemczech)

Nasiman YAQUBLU (Uniwersytet Słowiański, Baku)
Mehmed Emin Rasulzadhes Role in Azerbaijan-Poland Ties and his Activities in Movement Prometheism
(Rola Mehmeda Amina Rasulzadego w stosunkach azerbejdżańsko-polskich i jego działalność w ruchu prometejskim)

Shahla KAZIMOWA (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Prometeizm w poglądach i działalności Mehmeda Amina Rasulzade

Sebahattin ŞIMŞIR (Uniwersytet w Balikesir, Balikesir)
Mehmed Emin Rasulzade’nin Türkiye’den Ayrilmasi Esnasinda Yaşanan Olaylar
(Losy Mehmeda Amina Rasulzade po opuszczeniu Turcji)

Gular Gasan ABDULLABEKOVA (Uniwersytet Słowiański, Baku)
Polish-Azerbaijani Relations in XIX Century
(Stosunki polsko-azerbejdżańskie w XIX wieku)

Azad RZAYEV (Państwowy Uniwersytet, Baku)
Роль М. Э. Расулзаде в создании Бакинского Государственного Университета
(Rola M. E. Rasulzade w utworzeniu Państwowego Uniwersytetu w Baku)

Sani HAJIEV (Państwowy Uniwersytet, Baku)
Польские страницы Азербайджана
(Polskie strony Azerbejdżanu)

Dyskusja

14.15-15.15 Przerwa obiadowa

SESJA II
15.15-17.00 Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski

Moderator: George MAMOULIA (EHESS/CERCEC, Paryż)
Chingiz ABDULLAEV (Uniwersytet Słowiański, Baku)
Нефтяной бум и исторческий - културный подход
(Boom naftowy i historyczno-kulturowe podejście)
Paweł OLSZEWSKI (Uniwersytet Jana Kochanowskiego /Fil. w Piotrkowie)
Kwestia azerbejdżańskiej ropy naftowej w polityce zwycięskich mocarstw po I wojnie światowej

Coskun TOPAL (Politechnika Karadeniz, Trabzon)
Ittihad Party and Its Views about Azerbaijan Foreign Policy
(Partia Ittihad i jej poglądy na temat polityki zagranicznej Azerbejdżanu)

Paweł LIBERA (Polska Akademia Nauk, Archiwum Akt Nowych, Warszawa)
Rewolucja młodych – wstep do badań nad transformacją polityczną polskiego prometeizmu w drugiej połowie lat 30. XX w.

Jerzy ROHOZIŃSKI (Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa)
Wojna ormiańsko-tatarska z 1905 r. « Historyczna wrogość » : mity i fakty

Jan MALICKI (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Komentarz do książki: Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę autorstwa Timothy Snyder’a

Dyskusja

17.00-17.15 Przerwa kawowa

SESJA III
17.15-19.00 Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski
Moderator: Andrzej ANANICZ (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Zaza TSOTNIASHVILI (Uniwersytet w Gori, Gori)
August 2008 – Result of Russian Politics
(Sierpień 2008 – Rezultat rosyjskiej polityki)

Wojciech GÓRECKI (Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa)
Essad Bej (Asad-bek) - pisarz z pogranicza Wschodu i Zachodu

Aleksandra GRYŹLAK (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Bezpieczeństwo energetyczne Zakaukazia oraz faktyczne znaczenie tego regionu w europejskim systemie Energetycznym

Farhad HUSEYNOV (Uniwersytet Słowiański, Baku)
Azerbaijan in the Context of European Policy
(Azerbejdżan w kontekście polityki europejskiej)

Hidżran ALIEYEVA- SZTRAUCH (Stowarzyszenie Dom Kaukaski, Warszawa)
Polityka informacyjna ZSRR i współczesnej Rosji wobec państw Zakaukazia

Krzysztof DĄBROWSKI (Kaukaz.pl, Warszawa)
How important is the territory of so called Ossetia for Georgia?
(Jaką wagę ma dla Gruzji terytorium zwane Osetią?)

Dyskusja, podsumowanie sesji

Wtorek, 8 grudnia 2009

10.00-18.00 Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski
„Grigol Peradze Lectures”

SESJA IV
Moderator: Ks. Henryk PAPROCKI (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok),
Dawid KOLBAIA (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)

Arcybiskup ANDRIA (Patriarchat Gruziński, Gori)
Христианство и национальность
(Chrześcijańswo i narodowość)

Nugzar TSIKLAURI (Komitet do Spraw Diaspory, Parlament Gruzji, Tbilisi)
Никифор Иробакидзе-Чолокашвили - историа пиервой пиечатной грузинской книги
(Nikifor Irubakidze-Czolokaszwili – historia pierwszej gruzińskiej drukowanej książki)

Merab CHUKHUA (Uniwersytet Państwowy, Tbilisi)
Common Kartvelian Pagan Pantheon – White George
(Panteon pogańskich bogów Kartwelów – “Tetri Giorgi”)

Archimandryta Adam AKHALADZE
(Instytut Medyczny Św. Królowej Tamary, Patriarchat Gruziński, Tbilisi)
Секуляризация и сакрализация в контексте диалога цивилизаций: биоэтичное время и общество
(Sekularyzacja i sakralizacja w kontekście dialogu cywilizacji: bioetyczny czas i środowisko)

O. Artur ALEKSIEJUK (Seminarium Prawosławne w Warszawie)
Etos i posługa lekarska w służbie godność chorego człowieka - czy samarytański model medycyny jest na miarę dzisiejszych czasów?

Bernard OUTTIER
(Narodowe Centrum Badań Naukowych, Villejuif/Instytut Katolicki, Paryż)
Une énigme résolue ? Le modèle de la traduction géorgienne de la Bible
(Zagadka wreszcie rozwiązana? Wzór gruzińskiego tłumaczenia Biblii)

Arcybiskup Josep ZETEISHVILI (Diecezja Prawosławna w Visaginas, Litwa)
Divine Passion. The Love for God in Ancient Georgian Hagiography
(Męka Pańska. Miłość do Boga w starożytnej hagiografii gruzińskiej)

12.45-13.00 Przerwa kawowa

Mariam CHKHARTISHVILI, Ketevan MANIA - Uniwersytet Państwowy, Tbilisi c Printed Media and Process of Shaping of Georgian National Identity
(Media drukowane i proces kształowania gruzińskiej tożsamości narodowej)

Sophia VASHALOMIDZE (Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenbergii, Halle)
Georgian Sources and the History of the Mongol Invasion
(Gruzińskie źródła i historia inwazji mongolskiej)

Aleksandra SULIKOWSKA-GĄSKA (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Nie stworzony ludzką ręką wizerunek Chrystusa w Ewangelii Gruzińskiej

14.30-15.30 Przerwa obiadowa

SESJA V
Moderator: Bernard OUTTIER - Narodowe Centrum Badań Naukowych, Villejuif/Instytut katolicki, Paryż

Steffi CHOTIWARI-JÜNGER (Uniwersytet Humboldta, Berlin)
Der Wissenschaftler und Heilige Grigol Peradse in Berlin und Potsdam in den Jahren 1921-1925 - die erste Station seiner „Lehr- und Wanderjahre“
(Naukowiec i Święty Grzegorz Peradze w Berlinie i Poczdamie w latach 1922-1925 – pierwsze miejsca jego „lat nauki i podróży“)

Nino KAVTARIA (National Center of Manuscripts, Tbilisi)
Tao-Klarjeti and the Georgian Illuminated Manuscripts of the IX-XII Centuries (Tao-Klarjeti oraz gruzińskie manuskrypty z wieków IX-XII)

Dawid KOLBAIA (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Zagadnienia etnicznej przynależności ludności starożytnego Kaukazu

Dyskusja, podsumowanie sesji

archiwum

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl