zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia
Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja
strona główna strzalka AKTUALNOŚCI

-- V Międzynarodowa Konferencja Kaukazologiczna im. Św. Grzegorza Peradze

W dniach 6 i 7 grudnia 2006 r., już po raz piąty odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Kaukazologiczna im. Św. Grzegorza Peradze. Uroczysta sesja inauguracyjna tegorocznej Konferencji zatytułowana jest „Zasłużone mniejszości narodowe II Rzeczpospolitej: Ormianie, Gruzini, Czerkiesi i Górale kaukascy”. Do podjęcia takiej tematyki skłoniła organizatorów mijająca właśnie 85-ta rocznica przyjęcia oficerów kontraktowych z Gruzji, Azerbejdżanu i Północnego Kaukazu w Wojsku Polskim.

W 1921 roku pełniący obowiązki szefa Sztabu Generalnego gen. Władysław SIKORSKI po uzyskaniu zgody MSZ i po zapoznaniu się z opinią Sztabu Generalnego wyraził zgodę na przyjęcie oficerów narodowości zakaukaskich W Wojsku Polskim. Stąd też problematyka Prometejska, Oficerów Kontraktowych W Wojsku Polskim stanie się ważnym elementem tegorocznej konferencji.

Otwarcie Konferencji (6 grudnia) jest ściśle związane z datą i godziną męczeńskiej śmierci Św. Grzegorza Peradze, patrona Konferencji i przedwojennego profesora Uniwersytetu Warszawskiego (1933-1942).

Jak co roku uzgodniono, że pierwszy dzień uroczystości uświetni występ Chóru z Dolnej Cerkwi Katedry Prawosławnej p.w. Męki Pańskiej na Pradze Pod dyrekcją ks. Jerzego KULIKA, a poprzedzi ją msza w Prawosławnym Punkcie Duszpasterskim p.w. św. męczennika Archimandryty Grzegorza .

W uroczystości wezmą udział Władze Uniwersytetu Warszawskiego, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Wielce Błogosławiony SAWA, Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski, ministrowie, ambasadorowie oraz wielu innych znakomitych gości.

pobierz:

1. Zaproszenie dokument pdf

2. Wkładka informacyjna dokument pdf

P R O G R A M

„85-ta rocznica przyjęcia oficerów kontraktowych z Gruzji, Azerbejdżanu i Północnego Kaukazu w Wojsku Polskim”


Środa, 6 grudnia 2006 r.


9.00 Msza w Prawosławnym Punkcie Duszpasterskim p.w. św. męczennika Archimandryty Grzegorza (Warszawa, ul. Wilcza 31)

17.00-19.00 Sala Senatu Pałac Kazimierzowski

Powitanie przybyłych gości i uczestników uroczystości
Prorektor UW, Prof. Wojciech TYGIELSKI

Wystąpienia:

Wiceminister Obrony Narodowej RP – Bogusław WINID
Wiceminister Spraw Zagranicznych RP – Paweł KOWAL
Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej PRZEWOŹNIK
Ambasador Republiki Gruzji w Warszawie – JE Konstantin KAVTARADZE
Ambasador Republiki Azerbejdżanu w WarszawieJE – Vilayat GULIYEV
Ambasador Republiki Armenii w Warszawie – JE Ashot GALOYAN

Jan M A L I C K I , Dawid KOLBAIA (Studium Europy Wschodniej UW)
– Współpraca Studium Europy Wschodniej z krajami Zakaukazia
– Kaukascy podchorążowie i oficerowie kontraktowi w Wojsku Polskim


Prezentacja:

Wojciech MATERSKI
(Instytut Studiów Politycznych, PAN)
– książki autorstwa Tadeusza Świętochowskiego, Azerbejdżan, (z serii Historia Państw Świata XX wieku), Wyd. TRIO, Warszawa 2006
– nowych tomów „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies”. Centre for East European Studies Oriental Institute Warsaw University
Warsaw/Varsovie, t. 13 i t. 14, 2006.

Zaśpiewa Chór Dolnej Cerkwi Katedry Prawosławnej p.w. Męki Pańskiej na Pradze pod dyrekcją ks. Jerzego KULIKA

Czwartek, 7 grudnia 2006 r.


9.00–14.00 Sala Senatu Pałac Kazimierzowski „Współczesne oblicza Kaukazu”

Aram SIMONYAN
(Rector, Yerevan State University, Armenia)
Comparative-historical analysis of the independent statehood foundation and development in the South Caucasus (political and economic aspects)

Tadeusz ŚWIĘTOCHOWSKI (Columbia University, USA)
The Oil Booms and the World of Baku

Stepan GRIGORYAN
(Analytical Center on Globalization and Regional Cooperation, Armenia)
Increasing Role of South Caucasus in the International Affairs

Swietłana CZERWONNAJA
(Katedra Etnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
The Russian Politics towards North-Caucasian Peoples: its Trans-Caucasian Address and Context

Alexander RUSETSKY
(Południowokaukaski Instytut Regionalnego Bezpieczeństwa, Tbilisi Stypendysta im. Lane’a Kirklanda, Warszawa)
Konflikty wewnętrzne Gruzji w kontekście stosunków gruzińsko-rosyjskich

Tomasz MARCINIAK
(Centrum Badań Ormiańskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Uchodźcy i przesiedleńcy w Armenii. Migracje wewnętrzne i emigracja do Polski

Maciej FALKOWSKI (Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa)
Polityka rosyjska wobec Gruzji po rewolucji róż

Jan BRODOWSKI
(Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Uniwersytet Jagielloński)
Gruzińska droga do NATO


12.30–14.30 Sala Senatu Pałac Kazimierzowski „Zasłużone mniejszości narodowe II Rzeczypospolitej: Ormianie, Gruzini, Czerkiesi, Azerowie i Górale Kaukascy”

Georges MAMOULIA
(Centre d’Etudes des Mondes Russe, Caucasien et Centre-Européen, Paris)
Poland and the Projects of the Caucasian Confederation (1924–1939)

Chaleddin IBRAHIMLI (Baku Azerba?an University, Azerba?an)
The Azerba?an Emigration in Poland and the Idea of Caucasus Home (1920–1935)

Paweł OLSZEWSKI
(Instytut Historii, Akad. Świętokrzyska, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Przeobrażenia wewnętrzne na radzieckim Zakaukaziu w okresie międzywojennym (wybrane zagadnienia)

Zaur GASIMOV (Katholische Universität Eichstä_-Ingolstadt, Germany)
National Armies Building in Azerba?an and Georgia in the Years of the First Independence 1918–1921

Ryszard ŻELICHOWSKI (Instytut Studiów Politycznych, PAN)
O romansie gruzińskiej księżniczki Nino i azerskiego księcia Ali raz jeszcze
(na marginesie książki: Tom Reiss, The Orientalist)

Lubica HARBULOVA (University of Preśov, Słowacja)
Życie i działalność Konstantyna Czchaidze w Czechosłowacji

Dariusz MACIAK
(Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski)
Szlak gruziński w łączności zagranicznej Związku Walki Zbrojnej w 1941 roku

D y s k u s j a

15.00–19.00 Sala Narożna Pałac Potockich-Tyszkiewiczów
Grigol Peradze Lectures „900-lecie założenia Akademii w Gelati w Gruzji”


Jan BRAUN (Instytut Orientalistyczny UW)
Język protokartwelski

Ks. Jerzy WOŹNIAK (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Gruzińskie przekłady biblijne – zarys problematyki

Kamal ABDULLAYEV (Rector, Baku Slavic University, Azerba?an)
Ancient Turkish epos and its associations with the Ancient Hellenic mythology

Tamila MGALOBLISHVILI (Institute of Manuscripts, Georgia)
The Holy Cross Monastery of Jerusalem – Legends and Reality

Albert STEPANYAN (Yerevan State University, Armenia)
Models of Involvement of Transcaucasia in Globalization Movements of Antiquity (Roman Globalization)

Sophia VASHALOMIDZE
(Martin-Luther-Universität Halle-Wi_enberg, Germany)
Der heilige Georg: Georgischer Synkretismus zwischen vorchristlichem Polytheismus und christlicher Symbolik

Elżbieta PRZYBYŁ (Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)
Specyfika teologii ormiańskiej w oparciu o Wyznania wiary

Aleksandra SULIKOWSKA-GĄSKA (Instytut Historii Sztuki, UW)
Kult ikon Matki Boskiej Iwierskiej w Europie Środkowo-Wschodniej

Buba KUDAVA (Tbilisi State University, Georgia)
The Archive of St. Grigol Peradze at the Institute of Manuscripts of Georgia

Ks. Henryk PAPROCKI (Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytet w Bałymstoku)
Znaczenia „Dziennika podróży po Ziemi Świętej i Syrii” autorstwa o. Grzegorza Peradze dla kultury gruzińskiej

Dawid KOLBAIA (Studium Europy Wschodniej, UW)
Oświata i ośrodki kultury Gruzji w V-X wieku

D y s k u s j a , p o d s u m o w a n i e s e s j i

archiwum

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl