zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia
Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja
strona główna strzalka AKTUALNOŚCI

-- Pro Georgia obchodzi XX rocznicę powstania

Pro Georgia obchodzi XX rocznicę powstania

Ukazujący się od 1991 roku rocznik „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies. Centre for East European Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw” w ciągu dwudziestu lat swojej działalności (1991-2011) stał się jednym z najpoważniejszych, a także jednym z nielicznych pism naukowych poświęconych szeroko rozumianej problematyce kartwelologicznej (gruzińskiej) i kaukaskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Studia takie, głównie o profilu historycznym i literaturoznawczym, wcześniej rzadko były podejmowane w polskich instytucjach naukowych zwłaszcza na uniwersytetach.

Pismo ma już ogromne zasługi i to w wielu dziedzinach, szczególnie prezentacji badań nad historią i kulturą Kaukazu. Łączy ono, z jednej strony, przedstawicieli różnych dyscyplin i specjalności skupionych wokół problematyki kartwelologicznej i kaukaskiej, z drugiej jest obecnie najbardziej znanym i uznanym forum wymiany myśli i prezentacji badań dla uczonych nie tylko polskich, ale także zagranicznych. Swoje teksty w „Pro Georgia” zamieszczają historycy, historycy sztuki i literatury, językoznawczy, etnolodzy. Komitet redakcyjny tworzą: Dawid Kolbaia (redaktor), Ks. Henryk Paprocki, Wojciech Materski, Jan Malicki. Działa międzynarodowa Rada “Pro Georgii”.

Opublikowano już 21 tomów. „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” jest obecnie klasycznym wydawnictwem, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Zamieszczone w nim studia są już opracowaniami klasycznymi, stanowiącymi punkt odniesienia dla każdego poważnego kartwelologa - stanowią kanon lektur dla wszystkich poważnych monografii i opracowań.

„Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” stanowi trwały dorobek polskiej myśli humanistycznej, nawiązując do najlepszych tradycji reprezentowanych przez dawne polskie piśmiennictwo naukowe.

Najnowszy numer Pro Georgii można do kupienia w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, w cenie 40 zł.

archiwum

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl