zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia
Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja
strona główna strzalka AKTUALNOŚCI

-- Konferencja Kaukazologioczna

Konferencja Kaukazologioczna

Studium Europy Wschodniej Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na VI-tą Doroczną Międzynarodową Konferencję Kaukazologiczną im. św. Grzegorza Peradze. Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2007 r. dla uczczenia 65-tej rocznicy męczeńskiej śmierci św. Grzegorza Peradze. Patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński

Pragniemy poinformować, że uroczyste otwarcie konferencji jest ściśle związany z datą i godziną męczeńskiej śmierci (6 grudnia, godz. 16.45) św. Grzegorza Peradze, patrona konferencji i przedwojennego profesora Uniwersytetu Warszawskiego.

Akademia ku czci św. Grzegorza Peradze odbędzie się pierwszego dnia konferencji.

Tegoroczna konferencja dotyczyć będzie zagadnień współczesnego oblicza Kaukazu. Tematyka społecznych i kulturowych aspektów transformacji w krajach zakaukaskich, kwestia demokratyzacji i zmian systemowych mogą być przedmiotem referatów i dyskusji konferencyjnych. Dyskusja może objąć aktualne projekty polityczne, kwestie konfliktów terytorialnych prowadzących do powstania niestabilnych stref na Kaukazie, relacje UE i Stanów Zjednoczonych z krajami zakaukaskimi w kontekście bezpieczeństwa energetycznego w regionie, jak również rosyjskiej polityki zagranicznej wobec Zakaukazia.

Sesja Współczesne oblicza Kaukazu odbędzie się drugiego dnia konferencji. (7 grudnia, Sala Balowa Pałac Potockich UW)

Konferencja Kaukazologiczna im św. Grzegorza Peradze będzie także spotkaniem badaczy historii i kultury Kaukazu. Zgodnie z naszą tradycją podczas Sesji „Grigol Peradze Lectures” poruszać się będziemy w obszarze zainteresowań św. Grzegorza Peradze. Mamy zamiar rozpocząć dyskusję na temat: Kościół bizantyński i Chrześcijaństwo bizantyńskie - zjawiska kościołów narodowych, które powstawały w wielu rejonach należących do Cesarstwa Bizantyńskiego albo ściśle z nim związanych, takich jak Gruzja, Armenia, Kaukaska Albania; Misje, chrześcijaństwo i ortodoksja. Poznanie złożonej i różnorodnej mozaiki Kościołów chrześcijańskich na Kaukazie jest nieodzowne dla zrozumienia średniowiecznej i współczesnej historii Zakaukazia.

Sesja Grigol Peradze Lectures odbywać się będzie trzeciego dnia konferencji. (8 grudnia, Sala Balowa Pałac Potockich UW)

Języki konferencji: polski i angielski

Program Konferencji (dokument PDF)

"Armenia na styku kultur" - zaproszenie na wystawę towarzyszącą konferencji (dokument PDF)

Życiorys Grzegorza Peradze (dokument PDF)

archiwum

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl