zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia
Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja
strona główna strzalka AKTUALNOŚCI

-- Freedom and Power

Freedom and Power

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na piątą edycję WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE (15-18 lipca). Głównym tematem Warszawskiej Konferencji Wschodnioeuropejskiej będą kwestie wolności i władzy w Europie Środkowo-Wschodniej, Południowo-Wschodniej oraz Wschodniej, w Rosji, Azji Centralnej i na Kaukazie od XVIII wieku. Podczas konferencji położony zostanie nacisk na historię XIX i XX stulecia oraz bieżące zagadnienia polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne związane z głównym tematem. Szczególnie ważnymi dla tegorocznej konferencji będą zagadnienia świata komunistycznego i post-komunistycznego.

Tuesday, the Fifteenth of July, 2008 at Four o’clock University of Warsaw, Old Library
WELCOME BY:
Małgorzata Gersdorf
Vice-Rector of the University of Warsaw
and Jan Malicki, Director of the Centre for East European Studies Warsaw East European Conference

INAUGURATIONAL LECTURE:
Radosław Sikorski
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland

OPENING CEREMONY:
POWER AND FREEDOM

WOJCIECH TYGIELSKI
Vice-Rector of the University of Warsaw
and Jan Malicki, Director of the Centre for East European Studies Warsaw East European Conference

Friday, the Eighteenth of July, 2008 at four o'clock University of Warsaw , Old Library
POWER AND FREEDOM
Round table with dissidents of the former Soviet Union

CLOSING CEREMONY:
Closing speech, at six o'clock by
Mayor of Lviv ANDRIY SADOVYY

Wykłady podczas uroczystości otwarcia i zakończenia Konferencji są otwarte i będą tłumaczone na język polski

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Stara Biblioteka

Program i dodatkowe informacje: 022 55 22 444 ; e-mail: studium@uw.edu.pl

Dalsze informacje o konferencji: Znaczna część paneli dotyczyć będzie zagadnień religijnych, m.in. religii w państwach komunistycznych, a także etnicznej i religijnej tolerancji i dyskryminacji w wielonarodowych państwach regionu, takich jak Rzeczpospolita polsko-litewska, imperia rosyjskie, austrowęgierskie oraz imperium osmańskie. Ważnym, będzie również podjęcie tematu „narodzin” i „odrodzenia” narodów w XIX wieku i ich późniejszy proces kształtowania się.

Omówione zostanie także zagadnienie walki ideologii w XIX i XX wieku i relacji z demokratycznymi, autorytarnymi i totalitarnymi systemami politycznymi. Wiele paneli będzie poświęconych również kwestii stosunków państwo – związki wyznaniowe w krajach komunistycznych oraz zagadnieniu opozycji i dysydentów w Związku Radzieckim i bloku komunistycznym.

Kolejnymi równie istotnymi tematami tegorocznej Konferencji będą: kondycja demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w świecie postkomunistycznym, zmieniające się pojęcie obywatelstwa, budowa demokracji lokalnej, rola organizacji pozarządowych w transformacji krajów post-komunistycznych oraz relacja państwo-wolność jednostki. Nie zabraknie również tematów z dziedziny antropologii i etnografii komunizmu i post-komunizmu oraz praw człowieka w przestrzeni post-sowieckiej i post-komunistycznej.

Nie zabraknie również aktualnej problematyki, która obejmie współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe w krajach regionu. Ważną kwestią będzie polityka wschodnia Unii Europejskiej, stosunki Rosja-Chiny-UE, i szczególnie istotne w tym kontekście problemy bezpieczeństwa energetycznego. Planowane są również panele konferencyjne poświęcone wewnętrznej i zagranicznej polityce Putina, a także odrodzeniu tendencji imperialnych we współczesnej Rosji. Nowe doświadczenia i wyzwania dla UE związane z akcesją Bułgarii i Rumunii, jak również szanse na rozszerzenie UE o: Turcję czy Ukrainę, będą także przedmiotem dyskusji. Inne ważne tematy paneli konferencyjnych to: polityka UE wobec regionu Morza Czarnego i Bałkanów. Poruszone zostaną także zagadnienia procesów demokratyzacji w krajach południowego Kaukazu, związków tego regionu z Rosją oraz „zamrożonych” konfliktów w przestrzeni post-sowieckiej. Dyskusja dotyczyć będzie także sytuacji w niektórych rejonach muzułmańskiego wschodu: konfliktów w Iraku i Afganistanie oraz procesów narodotwórczych w Azji Centralnej.

Kolejne panele konferencyjne będą poświęcone stosunkom między Polską a jej wschodnimi sąsiadami: Ukrainą i Białorusią oraz sytuacji wewnętrznej w tych krajach: autorytaryzmowi Łukaszenki i warunkom na Ukrainie cztery lata po Pomarańczowej Rewolucji.

źródło: Studium Europy Wschodniej

archiwum

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl