zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia
Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówkš przez ćwierć œwiata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja
strona główna strzalka AKTUALNOŚCI

-- Sztuka ormiańskiej diaspory - konferencja

Sztuka ormiańskiej diaspory - konferencja

POLSKIE STOWARZYSZENIE SZTUKI ORIENTU,
Muzeum Zamojskie oraz
Instytut Historii Sztuki
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ


Sztuka ormiańskiej diaspory

28 – 30 kwietnia 2010

W MUZEUM ZAMOJSKIM

ul. Ormiańska 30
22-400 Zamość
http://muzeum-zamojskie.one.pl

Art of the Armenian diaspora - about the CONFERENCE - document pdf

W krajach Europy środkowej Ormianie osiedlali się od XIV wieku, w Rzeczypospolitej, na Węgrzech, w Mołdawii i Siedmiogrodzie, a w okresie późniejszym w Austrii i Czechach. W dotychczasowych przedsięwzięciach naukowych dotyczących ormiańskiej diaspory w Europie prezentowano w nie wielkim zakresie sztukę Ormian w omawianym regionie.

W pierwszej części konferencji proponujemy referaty dotyczące sztuki w Armenii, Państwa Osmańskiego oraz Persji, skąd w czasach nowożytnych eksportowano wiele dzieł, przede wszystkim tkaniny, dywany i wyroby złotnicze.

W planowanej konferencji chcemy przedstawić zabytki przywiezione przez emigrantów z dalekiej Armenii, znajdujące się w kolekcjach polskich, ukraińskich, węgierskich, rumuńskich, serbskich i austriackich.

W drugiej części konferencji organizatorzy pragną zaprezentować sztukę ormiańskiej diaspory na terenach historycznych Węgier, Rzeczypospolitej, Mołdawii, Siedmiogrodu, Austrii i Państwa Osmańskiego. Chcemy również ukazać związki artystyczne między ośrodkami w Italii i Francji w XVIII i XIX wieku.

Osobnym blokiem tematycznym będą zagadnienia związane z rywalizacją ekonomiczną Ormian z Żydami i Grekami, oraz ich asymilacja w nowych krajach.

Uczestnikami sesji mogą być historycy sztuki, archeolodzy, etnolodzy, historycy Kościoła i konserwatorzy dzieł sztuki.

Języki konferencji: angielski i francuski

Terminy:
Zgłoszenia tematów wraz ze streszczeniami w języku angielskim lub francuskim (ok. 250 słów) do 30 sierpnia 2009

Przygotowanie programu konferencji do 31 grudnia 2009

Wpłata wpisowego 100 zł na konto Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu do 31 grudnia 2009

Lukas Bank: 20 1940 1076 3027 1922 0000 0000 dopiskiem „Zamość”

Złożenie materiałów z konferencji (teksty w języku angielskim o objętości około 18.0000 znaków wraz ze spacjami i przypisami oraz 5 - 6 ilustracji) do 31 maja 2010

Zgłoszenia referatów e-mailem lub pocztą na adres Stowarzyszenia do organizatorów konferencji:.

prof. dr hab. Waldemara Delugi wdeluga@wp.pl
Dr Piotra Kondraciuka – wicedyrektora Muzeum Zamojskiego
Marii Ołdakowskiej mayah25@wp.pl

Warszawa, styczeń 2009

Organizatorzy:

POLSKIE STOWARZYSZENIE SZTUKI ORIENTU

ul. Warecka 4/6 – 10,
00-400 Warszawa
www.sztukaorientu.pl

Muzeum Zamojskie

ul. Ormiańska 30
22-400 Zamość
http://muzeum-zamojskie.one.pl

Instytut Historii Sztuki
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wóycickiego 1/3 budynek 15
Warszawa
www.ihs.uksw.edu.pl

archiwum

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl