zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia

Handel zagraniczny romb

W okresie niepodległości dość poważnie zmieniły się główne kierunki handlu zagranicznego Gruzji. Przede wszystkim radykalnie zmalała wymiana z dawną Rosyjską SRR, ale gwałtownie wzrosły obroty z sąsiednią Turcją. Upadek dwubiegunowego podziału świata sprawił, że granica z Turcją straciła swój dawny charakter militarny a stała się miejscem dynamicznej wymiany. Szczególnie było to widoczne w Adżarii, której sytuacja gospodarcza była wyraźnie lepsza niż reszty kraju pogrążonego w kryzysie.
Obecnie Turcja stała się największym odbiorcą gruzińskich towarów (18% eksportu w 2004 r.). Niewiele mniej importuje z Gruzji Turkmenistan (17,8%) a dopiero trzecim partnerem w gruzińskim eksporcie jest Rosja (16,2%).

Zgodnie z danymi gruzińskiego ministerstwa finansów, w 2002 r. eksport osiągną wartość prawie 350 mln dolarów (27 mln więcej niż w roku poprzednim), w tym samoloty i podzespoły do samolotów stanowiły aż 15,1%, żelazo i złom 10,5%, wino i świeże winogrona 9,5%, złoto (8,2%), wody mineralne (5%), stopy żelaza z innymi metalami (4,5%), cukier (3,9%), miedź (3,8%), nawozy sztuczne (3,5%) a 36% pozostałe dobra.

Z kolei w dziedzinie importu nadal głównym partnerem pozostaje Rosja (14% importu Gruzji w 2004 r.), choć obserwowane trendy wskazują, że w perspektywie kilku lat zdeklasuje ją Turcja. W 2004 r. na Turcję przypadało 11% udział w wartości gruzińskiego importu. Dalszymi partnerami Gruzji w imporcie są: Wielka Brytania (9,3%), Azerbejdżan (8,5%), Niemcy (8,2%), Ukraina (7,7%) i Stany Zjednoczone (6%).

Największą pozycję w imporcie, bo aż 19, 4% (2002 r.) zajmują surowce energetyczne (ropa i gaz). Kolejne 6,3% wartości eksportowanych dóbr stanowią leki. Dalej: 4,7% to cukier, samochody (3%), wyroby tytoniowe, czyli papierosy i cygara to 2,6%, radioodbiorniki i telewizory (2,4%), energia elektryczna (2,2%), mąka (2,1%) a mięso (1,5%). Gruziński import jest dość zróżnicowany, gdyż aż prawie 56% jego wartości stanowią inne dobra.

Podyskutuj o tym na FORUM...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl