zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia
strona główna strzalka Patnerstwo miast Płock - Rustawi

Patnerstwo miast Płock - Rustawi romb informacje o programie, materiały

Czas realizacji: sierpień - listopad 2013
Miejsce realizacji: Płock i okoliczne miejscowości
Partnerzy: Urząd Miasta w Płocku

Cele bezpośrednie:

1. Zapoznanie młodzieży z zagadnieniem zrównoważonego rozwoju na przykładzie lokalnym (Płock) i w wymiarze bardziej globalnym (Rustavi) poprzez wyjaśnienie przyczyn i konsekwencji podejmowanych przez miasta wspólnych działań;
2. Wykorzystanie metody gry miejskiej, do pokazania wzajemnych podobieństw i różnic oraz współzależności pomiędzy partnerskimi miastami w Polsce i w Gruzji (głównie w zakresie przemian społeczno-gospodarczych);
3. Nakłonienie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy, przetwarzania informacji i wyciągania wniosków, a także pogłębionego, nie opartego na stereotypach, zainteresowania Gruzją i jej mieszkańcami poprzez jej aktywny udział w działaniach projektu (projekt i prowadzenie gry miejskiej, olimpiada wiedzy o Gruzji).

Działania projektu:

1. Przygotowanie artykułów tematycznych na strony internetowe;
2. Warsztaty o zrównoważonym rozwoju i współpracy miast w dwóch Zespołach Szkół w Płocku;
3. Warsztat z liderami młodzieżowymi, którego celem będzie przygotowanie gry miejskiej;
4. Wydanie gry miejskiej;
5. Wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej (olimpiada wiedzy o Gruzji i zrównoważonym rozwoju, gry miejskie i Dzień Gruziński)

Pytania należy kierować do: aleksandra.gutowska@kulturyswiata.org

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

Program partnerstwo miast

Partnerstwo miast Płocka i Rustawi
Polskie miasto Płock i gruzińskie miasto Rustawi nawiązały bezpośredni kontakt jesienią 2011 r. a w grudniu 2011 r. stały się miastami partnerskimi. Dziś włodarze obu miast przygotowują wspólne działania w zakresie dzielenia się dobrymi... czytaj więcej...

Płock i Rustawi - co nas łączy, co nas dzieli?
Porównywanie się jest bardzo naturalne. Zwykle ma ono dobre efekty, kiedy dzięki pozytywnemu przykładowi, chcemy komuś dorównać, bądź nawet go prześcignąć. Czasem porównywanie się daje efekty negatywne - nie widząc... czytaj więcej...

Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój jest pojęciem pojemnym. Mówią o nim, w różnym kontekście, ekonomiści, politycy, ekolodzy. Usłyszymy o nim przy okazji dyskusji o dostępie do wody, bioróżnorodności, jak i prawach człowieka.... czytaj więcej...

Zrównoważony rozwój w praktyce na przykładzie działań w Gruzji
Zrównoważony rozwój definiujemy następująco "jest to rozwój mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizacje tych samych dążeń następnym pokoleniom".... czytaj więcej...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl