zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia

Produkt krajowy brutto (PKB): wielkości i struktura romb

Obecnie Gruzja rozwija sie w tempie 9,6 % rocznie (2005 r.), chociaż realną stopę wzrostu szacuje się aż na 10%. Produkt krajowy brutto (PKB) za 2005 r. - liczony wg oficjalnego kursu - osiągnął wartość 5 mld 135 mln dolarów, zaś obliczenie PKB wg parytetu siły nabywczej daje w sumie 16 mld 130 mln dolarów (jest to wyrażona w dolarach wartość dóbr, które można by nabyć na krajowym rynku za równowartość PKB w miejscowej walucie, czyli lari).

Podobne proporcje występują w przeliczeniu rocznego produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca (czyli PKB per capita): 1097 dolarów wg oficjalnego kursu wymiany (tzw. nominalny PKB) i bardziej optymistycznie, bo aż 3400 dolarów wg parytetu siły nabywczej. Ta druga wielkość znaczy w dużym przybliżeniu tyle, że statystyczny Gruzin przez cały 2005 r. mógł kupić w kraju towary i usługi, których rynkowa wartość na zachodzie wyniosłaby właśnie owe 3400 dolarów.

Największa część PKB powstaje w usługach - dokładnie 57,2%. Tylko 26,% PKB wytwarza przemysł a pozostałe 16% pochodzi z rolnictwa.

Podyskutuj o tym na FORUM...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl