zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia

Przyroda i historia a życie gospodarcze romb

Położenie oraz sąsiedztwo wywierały przemożny wpływ na życie gospodarcze kraju. Wystarczy wspomnieć choćby starożytny i wczesnośredniowieczny rozwój handlu zagranicznego związany z Jedwabnym Szlakiem, częste wojny rujnujące środki produkcji a rzadziej napędzające koniunkturę w lokalnym rzemiośle, diametralne zmiany rynków zbytu i warunków konkurencji wynikające z włączania gruzińskich ziem w skład sąsiednich imperiów.

Środowisko przyrodnicze określiło ramy rozwoju gruzińskiego rolnictwa, w tym zdolność wyżywienia ludności oraz asortyment produkcji eksportowej. Bogate zasoby naturalne umożliwiły rozkwit całych gałęzi gospodarki, takich jak turystyka uzdrowiskowa, górnictwo - zwłaszcza manganu, hydroenergetyka, jak również produkcja wód mineralnych, których symbolem stała się woda Bordżomi, znana nawet w Europie.

Trudno nie wspomnieć też o ogromnym znaczeniu górzystej rzeźby, która podnosi koszty budowy i utrzymania infrastruktury transportowej (dróg, rurociągów, linii przesyłu energii) oraz wyłącza na kilka miesięcy w roku całe regiony z udziału w życiu gospodarczym kraju. Poza tym, w obszarach wysokogórskich, dominują tradycyjne metody produkcji a nowe techniki są tam wdrażane wolniej i na mniejszą skalę. To zaś, w połączeniu z mocno utrudnionym transportem do niżej położonych skupisk ludzkich - potencjalnych rynków zbytu, sprawia, że rozległe obszary wysokogórskie odznaczają się bardzo niską towarowością produkcji.

Podyskutuj o tym na FORUM...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl