zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia

Zadłużenie zagraniczne romb

Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. szerokim strumieniem napływa do Gruzji pomoc zagraniczną, która w części składa się z kredytów udzielanych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy oraz poszczególne rządy. Z jednej strony fatalna kondycja gospodarki w ubiegłej dekadzie zmuszała do zabiegania o zewnętrzną pomoc finansową, a z drugiej zaś nie brakowało doniesień o marnotrawieniu i defraudacji napływających środków, co miało swoje reperkusje m.in. w postaci czasowego zawieszenia współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Z pewnością pomoc zagraniczna, w tym kredyty odegrały nieoceniona rolę w zdławieniu inflacji, wprowadzeniu i ustabilizowaniu nowej waluty oraz zbilansowaniu finansów państwa. Oczywistą ceną jest zewnętrzne zadłużenie sięgające 2 mld dolarów, co stanowi 37% produktu krajowego brutto.

Podyskutuj o tym na FORUM...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl