zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia

Zatrudnienie romb

Dość odmiennie wygląda struktura zatrudnienia. W rolnictwie pracuje szacunkowo aż 40% zatrudnionych, co w zestawieniu ze skromnym udziałem tej branży w wytwarzaniu PKB obnaża jego niską efektywność i znaczne ukryte bezrobocie. Odwrotnie wygląda sytuacja w usługach, które choć angażują 42% pracujących to generują ponad połowę wartości produktu krajowego. Gruziński przemysł zatrudnia jedynie 18% ogółu pracujących, lecz - jak widać powyżej - wytwarza ponad jedną czwartą PKB. Jeszcze w 1989 r. to właśnie przemysł był największym sektorem gospodarki w republice.

Obecne bezrobocie w Gruzji szacuje się na około 18% zawodowo czynnych, jednak wartość ta wydaje się zaniżona, gdyż nie uwzględnia bezrobocia ukrytego, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym.

Podyskutuj o tym na FORUM...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl