zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia
Terenówką przez ćwierć świata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówką przez ćwierć świata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja Terenówką przez ćwierć świata. Iran - Azerbejdzan - Gruzja

Położenie kraju romb

Gruzja jest dzi?niewielkim krajem położonym na Kaukazie Południowym, w zachodniej części lądowego przesmyku łączącego Europ?z Azj?pomiędzy Morzem Czarnym i Kaspijskim. Granice Polski i Gruzji dzieli w linii prostej około 1400 km, czyli mniej więcej tyle co ze Śląska do hiszpańskiej Katalonii.

Do dzi?geografowie i politycy spieraj?si?do którego kontynentu zaliczy?ten kraj. Biorąc pod uwag?środowisko przyrodnicze Azja i Europa stanowi?jeden kontynent zwany Eurazja. jednak historia ukształtowała dwa dość odrębne kulturowo subkontynenty, które trzeba jako?zdefiniowa?i rozgraniczy? Ta konieczność przemawia za wytyczeniem abstrakcyjnej granicy Europy i Azji. Jak wiadomo, geograficzny podzia?Eurazji jest czysto umowny i nadal ścieraj?si?jego konkurencyjne koncepcje. Póki co w Polsce przyjmuje si?najczęściej granic?uchwalon?przez Międzynarodow?Uni?Geograficzn? Zgodnie z tymi ustaleniami Europa „kończy si?rdquo; ju?około 300 km na północ od Pasma Głównego Wielkiego Kaukazu, a więc Gruzja formalnie leży w Azji. Gdyby przyjąć, że granica biegnie górskimi szczytami (analogicznie jak na Uralu) to wtedy niektóre gruzińskie regiony znalazłyby si?w Europie. Tym niemniej Gruzini uważaj?si?za Europejczyków. Z tym kontynentem łączy ich chrześcijańska cywilizacja oraz całe wieki dziejów, które często splatały si?z losem państw i narodów „prawdziwej Europy”.

Podyskutuj o tym na FORUM...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl