zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia

Położenie kraju romb

Gruzja jest dzi?niewielkim krajem położonym na Kaukazie Południowym, w zachodniej części lądowego przesmyku łączącego Europ?z Azj?pomiędzy Morzem Czarnym i Kaspijskim. Granice Polski i Gruzji dzieli w linii prostej około 1400 km, czyli mniej więcej tyle co ze Śląska do hiszpańskiej Katalonii.

Do dzi?geografowie i politycy spieraj?si?do którego kontynentu zaliczy?ten kraj. Biorąc pod uwag?środowisko przyrodnicze Azja i Europa stanowi?jeden kontynent zwany Eurazja. jednak historia ukształtowała dwa dość odrębne kulturowo subkontynenty, które trzeba jako?zdefiniowa?i rozgraniczy? Ta konieczność przemawia za wytyczeniem abstrakcyjnej granicy Europy i Azji. Jak wiadomo, geograficzny podzia?Eurazji jest czysto umowny i nadal ścieraj?si?jego konkurencyjne koncepcje. Póki co w Polsce przyjmuje si?najczęściej granic?uchwalon?przez Międzynarodow?Uni?Geograficzn? Zgodnie z tymi ustaleniami Europa „kończy si?rdquo; ju?około 300 km na północ od Pasma Głównego Wielkiego Kaukazu, a więc Gruzja formalnie leży w Azji. Gdyby przyjąć, że granica biegnie górskimi szczytami (analogicznie jak na Uralu) to wtedy niektóre gruzińskie regiony znalazłyby si?w Europie. Tym niemniej Gruzini uważaj?si?za Europejczyków. Z tym kontynentem łączy ich chrześcijańska cywilizacja oraz całe wieki dziejów, które często splatały si?z losem państw i narodów „prawdziwej Europy”.

Podyskutuj o tym na FORUM...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl