zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia

Tuszecki Park Narodowy romb

Na terenach historycznej Tuszetii, w północno-wschodniej Gruzji, znajduje się spory obszar chroniony. Składa się on nie tylko z parku narodowego (83453 ha), ale również rezerwatu (10694 ha) i strefy chronionego krajobrazu (27903 ha). W sumie daje to 122050 ha objętych różnego rodzaju ochroną. Tuszeckie obszary chronione zostały utworzone dopiero w 2003 r.

W Tuszetii chroni się ekosystemy wysokogórskie Wielkiego Kaukazu, które występują na wysokościach od 1400 do 4692 m n.p.m. W strefie chronionej znalazły się pierwotne lasy iglaste, krystalicznie czyste jeziora górskie i hale pietra alpejskiego.

Cennym zbiorowiskiem roślinnym parku są unikalne lasy wysokogórskie złożone z rzadkich odmian brzozy, dębu kaukaskiego i sosny. Wśród fauny spotyka się endemiczne podgatunki wilka kaspijskiego a ponadto rysia kaukaskiego, kóz wschodnio-kaukaskich i zachodnio-kaukaskich i kozic kaukaskich. W tuszeckich lasach żyją jeszcze pojedyncze lamparty! Cenniejsze ptaki Tuszeckiego Parku Narodowego to: orłosępy brodate, czarne głuszce kaukaskie, ułary i bażanty kaukaskie.

Poza przyrodą wielką atrakcją parku są wieże mieszkalno-obronne, które wiele zachowało się w góralskich wioskach (m.in. Omalo, Diklo, Szenako, Diklo).

Tuszecki Park Narodowy i pozostałe obszary chronione regionu są doskonałym miejscem dla miłośników przyrody, trekkingu i górskiej kultury. Przez region przebiega wiele ciekawych tras, które można pokonać pieszo lub konno. Droga dla ruchu kołowego dociera jedynie do wioski Omalo, we wschodniej części parku. Z powodu konfliktu w sąsiedniej Czeczenii należy powstrzymać się od eksploracji granicznych partii Pasma Tuszeckiego, które od północy ogranicza obszar parku.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl