zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia
strona główna strzalka Publikacje

Publikacje romb cz. 2

Etapy rozwoju gospodarczego Gruzji 1801-2004 - wersja pdf

autor: Krzysztof Dąbrowski
informacje bibliograficzne: praca semestralna obroniona w Instytucie Krajów Rozwijających się, Uniwersytet Warszawski, promotor prof. Urszula Żuławska
zawartość: 28 stron, wykresy
streszczenie: W wiek XIX Gruzja weszła jako kraj podzielony, wyniszczony wojnami, z podupadłą gospodarką zorientowaną na muzułmańskie rynki zbytu. Rosyjskie aneksje i podbój przyniósł ziemiom gruzińskim nie tylko zniewolenie i rusyfikację, ale też stabilne warunki do odbudowy gospodarczej i demograficznej. Przed I wojną światową gruzińska gospodarka przeżywała wyraźny boom w gospodarce. Wojna załamała dobrą koniunkturę. Pewne ożywienie przyszło dopiero w okresie NEP-u. Sowiecka okupacja praktycznie unicestwiła prywatną przedsiębiorczość, narzuciła kolonialną strukturę gospodarki, ale z drugiej strony dokonano wówczas głębokiej industrializacji kraju. U schyłku komunizmu poziom życia w Gruzińskiej SRR należał do najwyższych w ZSRR. Konflikty początku lat 90-tych XX wieku i wyzwania transformacji systemowej złożyły się na poważny kryzys we wszystkich gałęziach gospodarki i radykalne pogorszenie warunków bytowych. Rządy Eduarda Szewardnadze to okres względnej stabilizacji, ograniczonych reform i otwarcia na rynki zachodnie. Szansę na głębokie reformy strukturalne wiąże się z ekipą, która przejęła władzę po „rewolucji róż”.

Krótka charakterystyka regionu Chewsuretia - wersja pdf

autor: Krzysztof Dąbrowski
informacje bibliograficzne: artykuł napisany na potrzeby kaukaz.pl
zawartość: 5 stron
streszczenie: Artykuł zwięźle opisuje wybrane aspekty środowiska geograficznego Chewsuretii, czyli wysokogórskiego regionu we wschodniej Gruzji. Autor opisuje m.in. środowisko naturalne w kontekście warunków działalności człowieka, osadnictwo i tradycyjną gospodarkę miejscowych górali, sytuację społeczno-demograficzną, uwarunkowania polityczne (zwłaszcza w nawiązaniu do sąsiedniej Czeczenii) oraz życie współczesnych Chewsurów.

Secesjonizm Abchazji i Osetii Południowej jako ryzykowny instrument rosyjskiej polityki neoimperialnej - wersja pdf

autor: Krzysztof Dąbrowski
informacje bibliograficzne: [w:] - K. Trzciński (red.), Dylematy państwowości, ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 133-148.
zawartość: 15 stron
streszczenie: Autor stawia dwie tezy, które stara się zweryfikować w dalszej części artykułu. Pierwsza mówi, że władze współczesnej Rosji wykorzystują separatyzm abchaski i osetyjski jako narzędzie do ograniczania niezależności Gruzji, czyli jednej z byłych rosyjskich kolonii. Zgodnie z druga tezą, używanie tego instrumentu silnie oddziałuje również na samą Rosją przynosząc jej obecnie pewne straty i stwarzając poważne zagrożenia w dłuższym okresie czasu. Wiele miejsca zostało poświęcone na analizę roli państwa rosyjskiego w procesie kształtowania podłoża społeczno-politycznego do rozwoju separatyzmu na ziemiach gruzińskich u schyłku XX w. Autor przywołuje ponadto fakty mówiące o skali zaangażowania rosyjskiego w konflikty między gruzińskim rządem centralnym a władzami regionów autonomicznych. Artykuł porusza zagadnienie tzw. secesji zwrotnej / rekurencyjnej (recursive secession) w kontekście procesów fragmentacji terytorium od rozpadu Związku Sowieckiego aż do wydzielenia terytoriów etnicznie gruzińskich z obszarów autonomicznych opanowanych przez separatystów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl