zdjęcia i fotografie góry Kaukaz, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, turystyka, podróże, wyprawy, gospodarka, bezpieczeństwo, zabytki, zwiedzanie, trekking, Morze Czarne, wybrzeże, Tbilisi, Batumi, Mccheta, Kazbek, Kazbegi, Wardzia

Budowle kopułowe romb

Od końca VI wieku w gruzińskiej architekturze zaczynaj?si? pojawia?nowe formy świąty? które wyrastaj?z dawnych tradycji. Wyraźne jest dążenie do budowli centralnych, nakrytych kopułami. Po osiągnięciu dojrzałości stylu właśnie one zdominowały na wiele wieków architektur?sakraln?i stały si?jej rozpoznawczym elementem.
Pomimo wyraźnych związków z Bizancjum, architektura gruzińska wypracowała własne rozwiązania konstrukcyjne i dekoracyjne, czerpiąc wiele ze swych własnych tradycji.

Rozkwit architektury w tym okresie by?wynikiem dużych zmian politycznych zachodzących wówczas w kraju. W czasie nieustannych walk prowadzonych między Bizancjum a Iranem, w siłę rośnie lokalna władza we wschodniej Gruzji. Rozkwit kraju wiąże si?między innymi z ożywionym ruchem budowlanym, szczególnie sakralnym. Zaowocowało to powstaniem kilku typów budowli centralnych, charakteryzujących si? harmonijnymi proporcjami i dojrzałymi formami artystycznymi. Niezwykle istotne dla dalszego rozwoju architektury okazało si?powstanie świątyni krzyżowo-kopułowej.

Budowla taka jest zbudowana na planie kwadratu z czterema ramionami, organicznie związanymi z części?centraln? Pomieszczenia boczne mog? by?zakończone czterema apsydami (powstaje wówczas tetrakonchos) lub trzema (trikonchos). Czasami ramiona przyjmuj? kształt prostokąta - z wyjątkiem ramienia wschodniego, gdzie znajduje si?ołtarz, cho?spotka?można równie?inne warianty. Najbardziej typowym przykładem jest kościół w Dzweli-Gawazi. Jest to jednocześnie wersja najprostsza — tetrakonchos z czterema półkolistymi apsydami. Od strony zewnętrznej budowle te wykazuj?dużą różnorodność.
Bardzo interesującym przykładem omawianego typu budowli jest niewątpliwie katedra w Ninocmindi (Kachetia) z I po? VI wieku. Podstaw?planu stanowi tetrakonchos. Jednak wzbogacono go o półokrągłe pomieszczenia, przez co zosta?osiągnięty gwiaździsty kształt. Dla architekta z pierwszych wieków chrześcijaństwa najważniejsze było wnętrze świątyni, na nim skupia?on swoj?uwag? Wystrój zewnętrzny nie wzbudza?większego zainteresowania budowniczych, lecz wkrótce i to uległo zmianie...

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by kaukaz.pl